Jedinstveno na tržištu - dvoslojne ploče od kamene vune

ROCKWOOL jedini na tržištu nudi dvoslojne ploče od kamene vune. Dvoslojnost osigurava elastičnost i bolja mehanička svojstva fasade ili krova. Vanjski sloj veće gustoće osigurava bolje mehaničke karakteristike. Donji sloj manje gustoće poboljšava toplinsko izolacijska svojstva. U ponudi imamo nekoliko dvoslojnih proizvoda za kontakte fasade i ravni krov.