Stipendije

Stipendije

Je li plava boja vaše latice?

Raspisali smo 11. godinu zaredom natječaj za stipendije

Već 11 godina zaredom u sklopu projekta Je li plava boja vaše latice? raspisali smo natječaj za prestižne učeničke i studentske stipendije.

Komu će ove godine pripasti jednogodišnja studentska stipendija u iznosu od 30.000 kuna odnosno učenička od 10.000 kuna saznat ćemo tijekom prosinca, a natječaj je otvoren do 9. studenog.

„Kroz 10 generacija ukupno smo do sada stipendirali 87 izuzetnih mladih osoba i uvidjeli smo da smo im bili dodatan poticaj da nastave s postizanjem iznadprosječnih rezultata. Upravo nam je to i bio cilj. I zato uloženih preko 2.000.000 kuna smatramo najboljom investicijom u razvoj lokalne zajednice. I ove godine našim stipendistima nudimo i praksu kao i mogućnost zapošljavanja nakon školovanja“, izjavila je Anđelka Toto-Ormuž, voditeljica korporativnih poslova.

„Malo je stipendija koncipiranih na ovaj način. Drago mi je da tvrtka prepoznaje i nagrađuje uspjeh mladih ljudi.” Antonela Čolić, stipendistica 10. generacije 

Uvjeti prijave na natječaj

Veliko nam je zadovoljstvo i čast poticati vrijedne i talentirane učenike i studente te ih nagraditi za ostvarene rezultate. Stoga vas pozivamo da se prijavite na natječaj Je li plava boja vaše latice? kako biste ostvarili pravo na ove stipendije.

Iznos učeničke stipendije je 10.000 kn za vrijeme trajanja školske godine 2018./2019.

Iznos studentske stipendije je 30.000 kn za vrijeme trajanja akademske godine 2018./2019.


Poziv je namijenjen svim učenicima koji su:

 • redovito upisani u 2., 3. ili 4. razred strukovne srednje škole tehničkog usmjerenja 
 • postigli najmanje vrlo dobar opći uspjeh tijekom dosadašnjeg srednjoškolskog obrazovanja i zapažene rezultate izvan nastave
 • uzornog ponašanja

Učenici mlađi od 18 godina dužne su popuniti dokument o suglasnosti za maloljetne osobe koji se nalazi pri dnu stranice, a kojeg moraju potpisati njihovi roditelji ili staratelji.

Učenici stariji od 18 godina dužni su popuniti dokument o suglasnosti za punoljetne osobe kojeg moraju osobno potpisati.

Pravo na dodjelu stipendije imaju studenti koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • studenti određenih tehničkih i društvenih fakulteta i visokih učilišta - popis studijskih programa pogledajte niže u dijelu Najčešća pitanja 
 • redovito su upisani u 2. ili višu godinu preddiplomskog studija, 1. ili višu godinu diplomskog studija te studenti postdiplomskih studija istih usmjerenja 
 • nisu ponavljali godinu studija 
 • nisu u radnom odnosu 
 • imaju prosjek svih dosadašnjih ocjena tijekom studija 3,5 ili više

Osobe starije od 18 godina dužne su popuniti dokument o suglasnosti za punoljetne osobe kojeg moraju osobno potpisati.

Prednost ostvaruju izvrsni učenici i studenti završnih razreda, odnosno semestara, a koji su državljani Republike Hrvatske s područja Istre.

Stipendirani učenici i studenti dužni su obaviti praksu u trajanju od 2 mjeseca u našoj tvrtki najkasnije do 30.9.2019. godine ukoliko budemo imali takvu mogućnost i potrebu, a u dogovoru s korisnicima stipendije.

Stipendirani učenici i studenti dužni su javiti se tvrtki ROCKWOOL Adriatic d.o.o. odmah po završetku školovanja te ukoliko im tvrtka ponudi radno mjesto dužni su ga prihvatiti i ostati u radnom odnosu najmanje jednu godinu, osim ako davatelj stipendije ne donese drugačiju odluku.

Ukoliko primatelj stipendije tu ponudu odbije, dužan je vratiti ukupan iznos isplaćene stipendije.

Detalji oko zasnivanja radnog odnosa biti će regulirani ugovorom o stipendiranju.

Prijava mora sadržavati sljedeće:

 • zamolbu/motivacijsko pismo (do jedne kartice teksta) 
 • životopis
 • potvrdu o redovnom upisu u školsku/akademsku godinu
 • fotokopiju osobne iskaznice i domovnice
 • učenici: fotokopije svjedodžbi svih dosad završenih razreda srednje škole
 • studenti: prijepis svih ocjena s izračunatim prosjekom ocjena i brojem ostvarenih ECTS-a (preddiplomski i diplomski studij), a studenti poslijediplomskog dodatno i diplomu o završenom diplomskom studiju 
 • prijave za stipendiju za poslijediplomski studij trebaju sadržavati i sažet opis dosadašnjeg rada te obrazloženje potrebe poslijediplomskog studija
 • kandidati koji do dana završetka natječaja nisu navršili 18 godina: dokument o suglasnosti za maloljetne osobe da ROCKWOOL Adriatic prikuplja, koristi i pohranjuje osobne podatke potpisan od strane njihovog roditelja ili staratelja

 • kandidati koji su do dana završetka natječaja navršili 18 godina: dokument o suglasnosti za punoljetne osobe da ROCKWOOL Adriatic prikuplja, koristi i pohranjuje osobne podatke potpisan osobno od strane kandidata

 Prijava dodatno može sadržavati:

 • preporuke profesora u ovjerenim i zatvorenim omotnicama
 • preslike potvrda o osvojenim nagradama
 • preslike potvrda o ostalim izvannastavnim aktivnostima i postignućima

Sve navedene dokumente ljubazno vas molimo dostavite preporučenom pošiljkom najkasnije do 9. studenog 2018. na adresu:

ROCKWOOL Adriatic d.o.o.
Je li plava boja vaše latice?
Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci
52 333 Potpićan

Nepotpune prijave nećemo razmatrati. Rezultati natječaja biti će objavljeni u prosincu 2018. na našoj web stranici i u medijima. S dobitnicima stipendija sklopit ćemo ugovor kojim će se precizirati međusobna prava i obveze.

ROCKWOOL stipendije: najčešća pitanja i odgovori

Primate li prijave sa svih fakulteta?

-        Ove godine primamo prijave studenata tehničkih i društvenih usmjerenja s ovih studijskih programa odnosno smjerova: 

 

     Biologija i kemija; Cestovni promet; Digitalni marketing; Eko-inženjerstvo; Ekonomija; Elektroenergetika; Elektronika; Elektrotehnika; Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori; Financijska i poslovna matematika; Financijski menadžment; Fizika - istraživački smjer; Francuski jezik i književnost; Geologija; Geološko inženjerstvo; Geofizika; Graditeljstvo; Građevinarstvo; Grafička tehnologija; Industrijsko inženjerstvo; Informacijska tehnologija; Informatika; Inteligentni transportni sustavi i logistika; Inženjerstvo okoliša; Kemija; Kemija i inženjerstvo materijala; Kemijska tehnologija - Kemijsko inženjerstvo; Kemijska tehnologija - Zaštita okoliša; Kemijsko inženjerstvo; Komunikacijski menadžment; Komunikologija; Konstrukcijsko strojarstvo; Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu; Marketing; Matematika na PMF-u; Mehatronika; Metalurgija - smjerovi: Industrijska ekologija; Multimedija, oblikovanje i primjena; Multimedijsko računarstvo; Oblikovanje tržišnih komunikacija; Odnosi s javnošću i studij medija; Održivi razvoj; Politehnika; Porezni studij; Poslovna ekonomija - financije i računovodstvo, Financijski management; Poslovna informatika; Primijenjena kemija; Primijenjeno / poslovno računarstvo; Primjena informacijske tehnologije u poslovanju; Proizvodno strojarstvo; Promet; Prometna logistika; Psihologija; Računarstvo; Računovodstvo; Računovodstvo i financije; Rudarstvo; Sanitarno inženjerstvo; Sigurnost i zaštita - Zaštita na radu, Zaštita od požara; Sigurnost na radu; Statistika; Strojarstvo; Studij za marketing i komunikacije; Tehnička i gospodarska logistika; Tehnologija i organizacija prometa; Tekstilna tehnologija i inženjerstvo; Znanosti o okolišu

Trebam li poslati i svjedodžbe srednje škole ako se prijavljujem kao student?

- Želite li, možete poslati svjedodžbe srednje škole kao dokaz kontinuiranog uspjeha, ali to nije obavezno. Isto vrijedi i za osnovnoškolske svjedodžbe kod prijave učenika srednjih škola. 

Moraju li svjedodžbe biti ovjerene u školskim/studentskim referadama?

- Ukoliko to iziskuje dodatan trošak, odnosno, ukoliko se izdavanje takve dokumentacije u Vašoj ustanovi naplaćuje, ovjera nije nužna i dovoljna je samo fotokopija.

Mogu li osobno donijeti prijavu?

- Prijavu unutar naznačenog perioda kada je otvoren natječaj svakodnevno možete donijeti na adresu tvornice, s tim da kompletna dokumentacija mora biti zapakirana i označena kao da ju šaljete poštom; uredno složena u kuverti, na kuverti mora biti adresa primatelja s naznakom „Je li plava boja vaše latice?“ te na stražnjoj strani ime pošiljatelja

Što mora sadržavati zamolba/motivacijsko pismo?

- U zamolbi nemojte ponavljati podatke iz životopisa, već tu jednu stranicu (karticu) iskoristite kako biste nam opisali zašto ste upravo vi idealan kandidat za našu stipendiju.

Što znači 'preporuka u zatvorenim i ovjerenim omotnicama'?

- To znači da je osoba koja je pisala preporuku (npr. profesor) istu stavila u kuvertu koju je osobno zatvorila i potpisala a na kuverti navela ime naše tvrtke i na taj način smo mi sigurni kako je namijenjena upravo nama.

Dajete li stipendije za postdiplomske studije?

-  Da, primamo i takve prijave pod uvjetom da kandidati studiraju na smjerovima sličnim ili istim s popisa fakulteta.

 

Studiram u inozemstvu. Mogu li se prijaviti?

Naravno da možete, ukoliko zadovoljavate sve uvjete i prihvaćate obaveze iz natječaja. To znači da ćete za vrijeme praznika imati praksu u trajanju od 2 mjeseca ili u našoj tvornici u Istri ili u uredu u Zagrebu, ovisno o potrebama naše tvrtke o Vašem studiju. Isto tako, da ćete ukoliko bude takve potrebe s naše strane, po završetku školovanja prihvatiti posao u našoj tvrtki.

 

Kada će biti objavljeni rezultati?

Rezultati natječaja bit će objavljeni na našim web stranicama u 2. polovici prosinca 2019. godine. 

Kako izgleda proces odabira stipendista?

Nakon isteka perioda za zaprimanje prijava, naš tim provjerava zadovoljavaju li kandidati naše kriterije te je li dokumentacija potpuna i na osnovu toga radi prvu selekciju sukladno uvjetima natječaja. Određeni broj kandidata ulazi u uži krug te ih zatim pozivamo na osobno predstavljanje – intervju. Nakon toga ocjenjujemo kandidate uzimajući u obzir i dojam tijekom razgovora i donosimo odluku o dobitnicima. Ukoliko je potrebno, neke kandidate  zovemo više puta na razgovor. 

Na natječaju je naznačen datum do kada je otvoren. Mora li do tada stići i moja prijava?

- Bitno je da datum na pošiljci nije kasniji od datuma do kojeg je otvoren natječaj. To znači da vašu prijavu možete preporučeno poslati najkasnije s tim datumom. Moguće je da ista stigne do nas i nekoliko dana kasnije, i to je u redu.

Moram li nakon dobivanja vaše stipendije raditi u tvrtki ROCKWOOL?

- Od ove godine odlučili smo našim stipendistima ponuditi i mogućnost zapošljavanja u našoj tvrtki nakon što završe školu odnosno fakultet. To znači da, ukoliko budemo imali potrebu za zapošljavanjem upravo takvog kadra, dati ćemo primarno priliku našim stipendistima. Takva se prilika može pokazati ili u našoj tvornici u Pićnu ili u uredu u Zagrebu.

Ukoliko stipendistica ili stipendist odbije ponudu zapošljavanja, što to konkretno znači za njega ili nju?

Sa svakim dobitnikom stipendije ćemo potpisati ugovor s kojim ćemo jasno definirati prava i obaveze. Stipendirani učenici i studenti dužni su javiti se tvrtki ROCKWOOL Adriatic d.o.o. odmah po završetku školovanja. Ukoliko stipendistica odnosno stipendist odbiju posao koji smo im ponudili odmah po završetku njihova školovanja, bit će dužni vratiti ukupno uplaćeni iznos stipendije.  

Zašto dajete prednost studentima iz Istre

- Tvornica ROCKWOOL gospodarski je subjekt koji djeluje na području Županije Istarske, stoga smatramo da je korektno istaknuti prednost kandidata koji se jave na naš natječaj a žive u istoj županiji. Unatoč tomu, oni i dalje moraju proći stroge kriterije selekcijskog postupka i udovoljiti svim zadanim kriterijima natječaja. 

Mogu li se prijaviti za stipendiju tvrtke ROCKWOOL ako primam neku drugu stipendiju?

- Mi ne postavljamo taj uvjet isključivosti, no svakako provjerite jeste li u mogućnosti primati našu i neku drugu stipendiju istodobno.

Postoji li neki obrazac za prijavu, neki formular?

- Za sada ne postoji obrazac ili formular za prijavu. Iznenadite nas svojom kreativnošću! No, obavezno popunite odgovarajući dokument o privatnosti.

Gdje mogu saznati nešto više o prethodnim natječajima i dobitnicima?

- Na našim stranicama (www.rockwool.hr) možete saznati sve što Vas zanima o dobitnicima i uvjetima dosadašnjih natječaja. Posjetite svakako našu Arhivu novosti. 

Što ako imam neko pitanje koje nije navedeno ovdje?

- Pošaljite nam upit na IST.Press@rockwool.com

Na koji period se potpisuje ugovor o stipendiranju?

- Isključivo na jednu akademsku ili školsku godinu.

Kolika je ukupna studentska stipendija?

- Studentska stipendija iznosi ukupno 30.000 kn u jednoj akademskoj godini. 

Kolika je ukupna učenička stipendija?

- Učenička stipendija iznosi ukupno 10.000 kn u jednoj školskoj godini.

Što je s praksom i radom u tvrtki ROCKWOOL?

Stipendirani učenici  i studenti koji se prijavljuju na natječaj trebaju imati na umu da su, ukoliko postanu dobitnici naše stipendije, spremni obaviti praksu, prema dogovoru i sukladno potrebama tvrtke, u ukupnom trajanju od 2 mjeseca i to najkasnije do 30.9.2019. Praksa se može obavljati u našoj tvornici u Pićnu ili u našem uredu prodaje u Zagrebu, ponajprije ovisno o boravištu studenata, potrebama tvrtke, te zajedničkom dogovoru. Praksu je moguće obaviti u sljedećim odjelima: proizvodnja, održavanje, proces, kvaliteta i ekologija, logistika i nabava, ljudski resursi, financije, marketing i komunikacije, korporativni poslovi (PR), prodaja i  odnosi s kupcima.

Kao odgovoran poslodavac, voditi ćemo računa o obavljanju prakse u vrijeme kada nema predavanja odnosno nastave, a svi detalji biti će naknadno precizirani. U slučaju da stipendirani učenik, učenica, student ili studentica odbiju obavljanje prakse, dužni su vratiti ukupno uplaćeni iznos stipendije.

Zašto više nije moguće dobiti stipendiju bez rada/prakse?

Ove godine krenuli smo s programom kojim učenicima i studentima želimo pružiti mogućnost  prakse odnosno rada u našoj kompaniji koja našim stipendistima može značiti dragocjeno radno iskustvo za budućnost. Smatramo da na ovaj način  pružamo mogućnost primateljima stipendije da na završetku svog školovanja budu puno spremniji za tržište rada jer će već imati radno iskustvo u internacionalnom okruženju kao što je naša tvrtka. 

Zašto više ne stipendirate sve smjerove?

Smatramo da je ovakav oblik suradnje puno konstruktivniji i korisniji za obje strane te samim time i održiviji jer povezujemo našu kompaniju kao gospodarski subjekt sa stipendistima u toku njihovog obrazovanja i time stvaramo profil ljudi koji su završetkom obrazovanja spremni za rad. To iskustvo možemo pružiti samo učenicima i studentima čija se znanja i vještine mogu primijeniti u našoj poslovnoj organizaciji : u proizvodnji, održavanju, odjelu procesa, kvalitete i ekologije, logistici i nabavi, ljudskim resursima, financijama, marketingu i komunikacijama, korporativnim poslovima (PR-u), prodaji, odnosima s kupcima.

Proteklih smo godina stipendirali veliki broj studenata iz područja studiranja koji nisu imali poveznice  s našim poslovanjem i time upoznali veliki broj divnih mladih ljudi i pomogli im u ostvarenju njihovih životnih ciljeva. U sljedećem periodu donijeli smo odluku prilagoditi se stanju na tržištu rada i fokusirati se na kadrove za koje smatramo da mogu imati budućnost u našem poslovanju.

Zašto se više ne mogu prijaviti ako idem u gimnaziju?

Ukoliko planirate studirati na nekom od smjerova koji smo istaknuli, moći ćete se prijaviti kada upišete fakultet. Naravno, ovisno o tome što ćemo  tražiti na budućim natječajima.

Koliko dugo traje praksa?

Stipendirani učenici i studenti koji se prijavljuju na natječaj trebaju imati na umu da su, ukoliko postanu dobitnici naše stipendije, spremni obaviti praksu, prema dogovoru i sukladno potrebama tvrtke, u ukupnom trajanju od 2 mjeseca i to najkasnije do 30.9.2019.

Kao odgovoran poslodavac, voditi ćemo računa o obavljanju prakse u vrijeme kada nema predavanja odnosno nastave, a svi detalji biti će naknadno precizirani. U slučaju da stipendirani učenik, učenica, student ili studentica odbiju obavljanje prakse, dužni su vratiti ukupno uplaćeni iznos stipendije. 

Mogu li se prijaviti ako sam iz primjerice iz Zadra i u Zadru studiram, kako ću onda obavljati praksu/raditi?

U uži izbor ući će oni kandidati koji su spremni prihvatiti sva prava ali i obaveze iz programa stipendiranja. Stoga vjerujemo da će prednost imati studenti koji žive u blizini tvornice upravo zbog mogućnosti obavljanja prakse, a koju je izazovnije i zahtjevnije organizirati ukoliko učenik ili student dolazi iz udaljenijih područja. Budući da ćemo praksu ponuditi i u uredu u Zagrebu, vjerujemo da će ju lakše biti obaviti studentima koji žive ili studiraju na području Zagreba. No, krajnju odluku ćemo prepustiti kandidatima u užem izboru.

Isto vrijedi i za zapošljavanje ukoliko im se takva mogućnost ponudi.

Zašto je uvjet 2. i viša godini studija ili razredu, zašto ne stipendirate i prve razrede, odnosno godine studija?

Ove godine raspisujemo natječaj na koji se mogu prijaviti redovito upisani studenti u 2., 3., 4., 5. ili 6. godinu integriranog odnosno preddiplomskog studije te 1., 2. ili 3. godinudiplomskog studija te učenike srednjih strukovnih škola tehničkog usmjerenja. Studenti prve godine fakulteta mogli bi nam tako poslati jedino ocjene iz srednje škole, a koje ne mogu biti usporedive s ocjenama na fakultetu. Isto se odnosi i na učenike prvog razreda srednje škole koji bi mogli predočiti jedino ocjene iz osnovne škole.

Dakle, želimo uspjeh učenika i studenata usporediti na osnovu međusobno usporedivih kriterija. Stoga prednost ostvaruju izvrsni učenici i studenti završnih razreda, odnosno godina.

Hoće li mi praksa biti plaćena?

Praksa je samo jedan od benefita koje ćete imati kao naša stipendistica odnosno naš stipendist. Uvijek je korisno kada teorijska znanja možete pretočiti u praksu i nakon obavljene prakse se vratiti nastavi s puno jasnijom slikom onog što se prenosi na predavanjima. Naša je tvrtka jedna od najuspješnijih ne samo u Hrvatskoj već i izvan nje i godinama smo među najvećim hrvatskim izvoznicima te zbog toga vjerujemo da će iskustvo stečeno kod nas tijekom prakse našim stipendistima biti jako dragocjeno za njihov rast i napredak. Jednom kad izađu na tržište rada, sigurno će imati komparativnu prednost u odnosu na one koji nisu imali iskustvo u tako uspješnom okruženju. Stoga ovu naknadu treba sagledati kao samo jedan dio ukupne slike.

Tijekom obavljanja prakse našim ćemo stipendistima osigurati naknadu u neto iznosu od najmanje 1.600,00 kuna mjesečno, a ovisno o broju dodijeljenih stipendija. 

 

pošaljite nam e-mail

Imate pitanje za koje niste našli odgovor?
Back