Nenadmašna otpornost na požar

Nenadmašna otpornost na požar

Prednosti KAMENE VUNE: Protupožarna zaštita

Jednostavno rečeno, kamen ne gori. Zbog toga ROCKWOOL proizvodi od kamene vune imaju nenadmašive prirodne kvalitete koje se odnose na otpornost na požar, a koje će doprinijeti protupožarnoj zaštiti u svim vrstama građevina.

Građenje sigurnijih zgrada

Proizvedena postupkom koji je identičan onome koji se zbiva u srcu vulkana, ROCKWOOL kamena vuna podnosi temperaturu i do 1000°C prije nego što se njena vlakna počnu topiti. Stoga, kamena vuna osigurava protupožarnu zaštitu u zgradama i domovima, štiti ljudske živote i umanjuje štetu na vrijednoj imovini.

Prvi korak u protupožarnoj zaštiti

Postoji nekoliko mjera koje se mogu poduzeti kako bi se unaprijedila protupožarna zaštita objekta, poput postavljanja detektora dima, uređaja za odimljavanje, protupožarnih alarma i sustava raspršivača vode. Sve su to odlična sredstva za unaprjeđenje protupožarne zaštite, ali ugradnja izolacije od kamene vune predstavlja prvi korak za učinkovitu protupožarnu zaštitu kako bi se smanjila moguća šteta.

ROCKWOOL proizvodi od kamene vune su osmišljeni na način da ostaju stabilni pri izlaganju plamenu vatre što pomaže u održavanju strukturne stabilnosti zgrade i osigurava neophodno vrijeme za sigurnu evakuaciju ljudi.

ROCKWOOL protupožara zaštita ima višestruku namjenu

ROCKWOOL protupožarna zaštita može se koristiti za višestruke namjene, a služi kao učinkovita barijera u slučaju požara na sljedeće načine:

  • kao zaštita između prostorija i krovnih prostora
  • kao protupožarni štit za metalne grede u konstrukciji objekta
  • kao obloga otporna na vatru za vruće cijevi u industrijskim pogonima
  • kao jezgra otporna na vatru u "sendvič panelima"

Brojne prednosti izolacije od kamene vune

Zbog svoje nezapaljivosti ROCKWOOL izolacija ne doprinosti jačanju ili širenju požara, stoga ne dolazi do stvaranja gorućeg istopljenog materijala ili čestica. Izolacija od kamene vune ne doprinosi stvaranju otrovnog dima, što ju čini odličnim materijalom za unaprjeđenje sigurnosti korisnika objekta i pripadnika službi za spašavanje, kao i za zaštitu imovine. Međutim, ROCKWOOL izolacija od kamene vune ne koristi se isključivo u svrhu protupožarne zaštite. Ugradnja odgovarajućih proizvoda za izolaciju također je i izvrstan način za unaprjeđenje toplinske i zvučne izolacije zgrade.

Kako uspješno zaštititi pročelja zgrada od požara?
aktualno Kako uspješno zaštititi pročelja zgrada od požara?
aktualno

Kako uspješno zaštititi pročelja zgrada od požara?

Predstavljamo vam priručnik "Zaštita pročelja zgrada od požara". Preuzmite svoj primjerak (pdf).
Predstavljamo vam priručnik "Zaštita pročelja zgrada od požara". Preuzmite svoj primjerak (pdf).
saznajte više

Otkrijte brojne prednosti kamene vune

Izvrsna akustika
Izvrsna akustika

Izvrsna akustika

Saznajte više
Održiv materijal
Održiv materijal

Održiv materijal

Saznajte više
Dugotrajno rješenje
Dugotrajno rješenje

Dugotrajno rješenje

Saznajte više
Back