Često postavljana pitanja:

1. Što je kamena vuna?

  • Kamena vuna je izolacijski materijal koji u svom sastavu ima oko 98% kamena. Postupak proizvodnje imitira prirodne aktivnosti vulkana - u mlaz otopljenog kamena upuhuje se zrak i nastaju vlakna kamene vune.

2. Da li je kamena vuna sigurna za zdravlje?

  • ROCKWOOL kamena vuna zadovoljava sve zahtjeve oznake Q europske direktive (EC) No. 1272/2008 - proizvedena je od vlakana koji nisu klasificirani kao opasni, biorazgradiva je i pri udisanju se vlakna vrlo brzo razgrađuju i izlučuju iz tijela.

3. Privlači li izolacija od kamene vune štetočine ili plijesni?

  • Izolacija od kamene vune je prirodno inertan materijal, otporan na trulež. Ne podržava razvoj gljivica, plijesni ni bakterija te je „nepodoban“ materijal za razvoj insekata ili drugih organizama.

4. Što je ETICS sustav?

  • ETICS sustav je “povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju”, a naziva se još i kontaktna fasada. Toplinska izolacija zidova s vanjske strane najučinkovitiji je način zaštite zgrade od toplinskih gubitaka. Bitna prednost ovog sustava je izolacija zgrade kao cjeline, čime se izbjegavaju pojave toplinskih mostova, temperaturna opterećenja, vremenska oštećenja nosive konstrukcije te kondenzacija vodene pare  nosivoj konstrukciji zida. Postavljanje izolacije sa vanjske strane omogućava zadržavanje topline u zidu čime je stanovanje u objektu ugodnije.

5. Hoće li projekt obnove fasade utjecati na visinu mjesečne pričuve za stanare?

  • Svaki veliki projekt poput obnove fasade mora se dugoročno planirati jer se radi o sredstvima koja suvlasnici ne mogu osigurati kratkoročnim izdvajanjima. Budući da se krediti koji se trenutno odobravaju suvlasnicima zgrada daju na rok do 10 godina, iznimno do 15 godina i da je riječ o većim iznosima, rješenje je povećanje pričuve kroz nekoliko godina kao oblik štednje.

6. Koliko je lako (ili teško) dobiti konsenzus svih stanara u zgradi za projekt energetske obnove?

  • Poželjno je što detaljnije informirati stanare o svim ponuđenim opcijama, troškovima i koristima i vrlo je važno upoznati stanare s načinom financiranja i otplatnim planom. Sporazum će biti lakše postići kada stanari su informirani i kada sudjeluju u odabiru prioriteta.

7. Koliki su troškovi i uštede nakon obnove?

  • Poželjno je što detaljnije informirati stanare o svim ponuđenim opcijama, troškovima i koristima i vrlo je važno upoznati stanare s načinom financiranja i otplatnim planom. Sporazum će biti lakše postići kada stanari su informirani i kada sudjeluju u odabiru prioriteta.