CAD detalji

Preuzmite CAD detalje

Kako bismo poboljšali uslugu arhitektima, inženjerima građevinarstva te ostalim sudionicima u gradnji razvili smo AutoCAD izvedbene detalje i omogućili njihovo preuzimanje na našim stranicama.Nadamo se da će detalji pomoći kvalitetnijem projektiranju konstrukcija u kojima je ROCKWOOL izolacija sastavni dio.

Trenutno su u našoj bazi CAD detalja dostupni osnovni detalji za osnovne konstrukcijske elemente:

  • ravni i kosi krov
  • kontaktne i ventilirane fasade
  • pregradne zidove
  • podove na tlu i međukatne konstrukcije

Obratite nam se ukoliko vam je potreban CAD detalj za ostale konstruktivne elemente koji će također biti dostupni na našim stranicama.

Preuzimanje

 

 

0 selected files

icon
111-osnovni-presjek-na-visoko-profiliranom-limu-
111-osnovni-presjek-na-visoko-profiliranom-limu-
icon
112-presjek-na-ab-konstrukciji-sa-slojem-laganog-betona-u-padu
112-presjek-na-ab-konstrukciji-sa-slojem-laganog-betona-u-padu
icon
113-presjek-na-ab-konstrukciji-s-padom-od-rockfall-ploca
113-presjek-na-ab-konstrukciji-s-padom-od-rockfall-ploca
icon
114-presjek-spoja-s-nadozidom
114-presjek-spoja-s-nadozidom
icon
115-presjek-prodora-ventilacije
115-presjek-prodora-ventilacije
icon
116-presjek-vodovodnog-grla-na-ab-konstrukciji
116-presjek-vodovodnog-grla-na-ab-konstrukciji
icon
117-presjek-vodovodnoj-grla-na-visoko-profiliranom-limu
117-presjek-vodovodnoj-grla-na-visoko-profiliranom-limu
111-osnovni-presjek-na-visoko-profiliranom-limu-dwg
111-osnovni-presjek-na-visoko-profiliranom-limu-dwg

111-osnovni-presjek-na-visoko-profiliranom-limu-dwg

112-presjek-na-ab-konstrukciji-sa-slojem-laganog-betona-u-padu-dwg
112-presjek-na-ab-konstrukciji-sa-slojem-laganog-betona-u-padu-dwg

112-presjek-na-ab-konstrukciji-sa-slojem-laganog-betona-u-padu-dwg

113-presjek-na-ab-konstrukciji-s-padom-od-rockfall-ploca-dwg
113-presjek-na-ab-konstrukciji-s-padom-od-rockfall-ploca-dwg

113-presjek-na-ab-konstrukciji-s-padom-od-rockfall-ploca-dwg

114-presjek-spoja-s-nadozidom-dwg
114-presjek-spoja-s-nadozidom-dwg

114-presjek-spoja-s-nadozidom-dwg

115-presjek-prodora-ventilacije-dwg
115-presjek-prodora-ventilacije-dwg

115-presjek-prodora-ventilacije-dwg

116-presjek-vodovodnog-grla-na-ab-konstrukciji-dwg
116-presjek-vodovodnog-grla-na-ab-konstrukciji-dwg

116-presjek-vodovodnog-grla-na-ab-konstrukciji-dwg

117-presjek-vodovodnoj-grla-na-visoko-profiliranom-limu-dwg
117-presjek-vodovodnoj-grla-na-visoko-profiliranom-limu-dwg

117-presjek-vodovodnoj-grla-na-visoko-profiliranom-limu-dwg

icon
121-presjek-izolacije-izmedu-i-ispod-greda
121-presjek-izolacije-izmedu-i-ispod-greda
icon
122-presjek-krovnog-sljemena-ľ-grijano-potkrovlje
122-presjek-krovnog-sljemena-ľ-grijano-potkrovlje
icon
123-presjek-parapeta-u-grijanom-potkrovlju
123-presjek-parapeta-u-grijanom-potkrovlju
icon
124-presjek-spoja-krovne-kosine-i-stropa-u-potkrovlju
124-presjek-spoja-krovne-kosine-i-stropa-u-potkrovlju
icon
125-ventilirani-kosi-krov-ľ-presjek-izolacije-izmedu-i-ispod-grede
125-ventilirani-kosi-krov-ľ-presjek-izolacije-izmedu-i-ispod-grede
icon
126-ventilirani-kosi-krov-ľ-presjek-spoja-s-kontaktnom-fasadom
126-ventilirani-kosi-krov-ľ-presjek-spoja-s-kontaktnom-fasadom
icon
127-ventilirani-kosi-krov-ľ-presjek-na-ab-ploci
127-ventilirani-kosi-krov-ľ-presjek-na-ab-ploci
icon
128-ventilirani-kosi-krov-ľ-presjek-izolacije-u-dva-sloja-iznad-fert-krovne-konstrukcije
128-ventilirani-kosi-krov-ľ-presjek-izolacije-u-dva-sloja-iznad-fert-krovne-konstrukcije
icon
129-presjek-kosog-krova-s-krovnim-prozorom
129-presjek-kosog-krova-s-krovnim-prozorom
121-presjek-izolacije-izmedu-i-ispod-greda-dwg
121-presjek-izolacije-izmedu-i-ispod-greda-dwg

121-presjek-izolacije-izmedu-i-ispod-greda-dwg

122-presjek-krovnog-sljemena-ľ-grijano-potkrovlje-dwg
122-presjek-krovnog-sljemena-ľ-grijano-potkrovlje-dwg

122-presjek-krovnog-sljemena-ľ-grijano-potkrovlje-dwg

123-presjek-parapeta-u-grijanom-potkrovlju-dwg
123-presjek-parapeta-u-grijanom-potkrovlju-dwg

123-presjek-parapeta-u-grijanom-potkrovlju-dwg

124-presjek-spoja-krovne-kosine-i-stropa-u-potkrovlju-dwg
124-presjek-spoja-krovne-kosine-i-stropa-u-potkrovlju-dwg

124-presjek-spoja-krovne-kosine-i-stropa-u-potkrovlju-dwg

125-ventilirani-kosi-krov-ľ-presjek-izolacije-izmedu-i-ispod-grede-dwg
125-ventilirani-kosi-krov-ľ-presjek-izolacije-izmedu-i-ispod-grede-dwg

125-ventilirani-kosi-krov-ľ-presjek-izolacije-izmedu-i-ispod-grede-dwg

126-ventilirani-kosi-krov-ľ-presjek-spoja-s-kontaktnom-fasadom-dwg
126-ventilirani-kosi-krov-ľ-presjek-spoja-s-kontaktnom-fasadom-dwg

126-ventilirani-kosi-krov-ľ-presjek-spoja-s-kontaktnom-fasadom-dwg

127-ventilirani-kosi-krov-ľ-presjek-na-ab-ploci-dwg
127-ventilirani-kosi-krov-ľ-presjek-na-ab-ploci-dwg

127-ventilirani-kosi-krov-ľ-presjek-na-ab-ploci-dwg

128-ventilirani-kosi-krov-ľ-presjek-izolacije-u-dva-sloja-iznad-fert-krovne-konstrukcije-dwg
128-ventilirani-kosi-krov-ľ-presjek-izolacije-u-dva-sloja-iznad-fert-krovne-konstrukcije-dwg

128-ventilirani-kosi-krov-ľ-presjek-izolacije-u-dva-sloja-iznad-fert-krovne-konstrukcije-dwg

129-presjek-kosog-krova-s-krovnim-prozorom-dwg
129-presjek-kosog-krova-s-krovnim-prozorom-dwg

129-presjek-kosog-krova-s-krovnim-prozorom-dwg

icon
211-presjek-spoja-kontaktne-fasade-i-tla
211-presjek-spoja-kontaktne-fasade-i-tla
icon
212-presjek-kontaktne-fasade-na-zidu-od-blok-opeke
212-presjek-kontaktne-fasade-na-zidu-od-blok-opeke