Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti

ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. („ROCKWOOL”) predan je zaštiti vaše privatnosti na mreži.

Zbog toga je ROCKWOOL uveo skup Obvezujućih korporativnih pravila i time postavio globalni standard zahtjeva povezanih sa zaštitom podataka, kojima svi subjekti tvrtke ROCKWOOL moraju udovoljiti.

Ako tvrtki ROCKWOOL pružite osobne podatke putem web-mjesta www.rockwoolgroup.com („web-mjesto”), ROCKWOOL će se prema tim podacima odnositi u skladu s pravilima određenima u Obvezujućim korporativnim pravilima i državnim zakonima o obradi osobnih podataka koje je usvojio ROCKWOOL International A/S u sljedećoj Izjavi o privatnosti.

1. Opća načela za obradu osobnih podataka

Uredba koja se odnosi na obradu osobnih podataka pruža okvir za osiguranje pravilnog postupanja s osobnim podacima. ROCKWOOL u svakom trenutku za osobne podatke jamči sljedeće:

 • da se obrađuju na pošten, zakonit i transparentan način
 • da su prikladni, važni i da nisu neumjereni
 • da su točni i ažurni – netočni i nepotpuni podaci ispravit će se, izbrisati ili će se obustaviti daljnja obrada takvih podataka
 • da se ne čuvaju duže nego što je potrebno
 • da se obrađuju samo u određene, izričite i legitimne svrhe te samo u skladu s ciljem za koji se prikupljaju
 • da su zaštićeni

2. Vrste osobnih podataka

Prikupljat ćemo i obrađivati vaše osobne podatke na više načina kada upotrebljavate naše usluge putem različitih kanala, uključujući naše web-mjesto, npr. stranicu za zapošljavanje tvrtke ROCKWOOL.

Neke od osobnih podataka nužno je obrađivati kako bismo vam mogli pružiti usluge koje ste zatražili, a neke osobne podatke možete odlučiti pružiti dobrovoljno. Uvijek ćemo vas obavijestiti o tome koji su osobni podaci nužni (npr. oznakom zvjezdice (*)) i o posljedicama ako ih ne odlučite pružiti, primjerice da nećemo moći (u potpunosti) ispuniti vaš zahtjev.

Osobni podaci koje prikupljamo i obrađujemo općenito se mogu podijeliti u sljedeće kategorije:

 • podaci za kontakt kao što su ime, adresa, telefonski broj, adresa e- pošte, titula, mjesto rada itd.
 • podaci koje pružate kada nam se obratite putem mrežnih obrazaca za kontakt
 • podaci o profilu ako izradite profil ili račun kod nas, uključujući korisničko ime i šifriranu lozinku
 • podaci o korisniku, npr. tehnički podaci o upotrebi i pregledu, uključujući IP adrese kada posjetite naša web-mjesta ili aplikacije, uključujući stranice treće strane (također vidjeti članak 5 niže)
 • Za zapošljavanje putem stranice za zapošljavanje tvrtke ROCKWOOL također ćemo obrađivati podatke o:
  • vještinama, obrazovanju i radnom iskustvu
  • rezultatima ocjenjivanja koja su dio postupka zapošljavanja
  • starosnoj dobi i spolu

U početnim fazama zapošljavanja ne prikupljamo niti obrađujemo posebne kategorije podataka kao što su rasa ili etničko podrijetlo, politička uvjerenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu, genetski/biometrijski podaci, seksualna orijentacija i/ili zdravlje. Međutim, možda ćemo trebati prikupljati posebne kategorije osobnih podataka ili kaznenu evidenciju u kasnijim fazama postupka zapošljavanja ako nas na to obvezuju lokalni propisi o zapošljavanju.

3. Naši razlozi obrade vaših osobnih podataka

Obrađujemo vaše osobne podatke samo u legitimne svrhe i općenito ih obrađujemo samo ako:

 • ste pristali na takvu obradu; ili
 • je obrada nužna za provedbu ugovora; ili
 • je obrada nužna za ispunjenje pravne obveze kojoj podliježemo; ili
 • je obrada nužna u svrhu legitimnih interesa koji se odnose na nas ili treću stranu i ako se takva obrada ne smatra štetnom za vas, kao što su naši interesi za razvijanje, procjenu, istraživanje tržišta i prodaju naših proizvoda i usluga, ostvarivanje, razvijanje i održavanje poslovnih odnosa s našim klijentima, dobavljačima i drugim poslovnim vezama, npr. putem segmentacije kupaca, analize i pripremanja statistike.

Obrađujemo vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • za olakšavanje upotrebe našeg web-mjesta, usluga i proizvoda
 • za kontaktiranje s vama u sklopu uobičajenog odnosa s klijentima
 • za slanje biltena ili drugih promidžbenih materijala, uključujući ankete ako ste tako zatražili
 • za pružanje općenitih korisničkih usluga i podrške
 • za uvid u klijente i stjecanje znanja o tome kako se naše različite usluge, uključujući web-mjesta i aplikacije, upotrebljavaju te njihovu procjenu i unaprjeđenje
 • za personalizaciju sadržaja web-mjesta i pretraživanja
 • za stvaranje i razvijanje poslovnih ponuda
 • za zapošljavanje na slobodnim radnim mjestima
 • za pohranu kandidata za potencijalno buduće zapošljavanje
 • za pohranu prijava za potencijalno buduće zapošljavanje
 • za omogućenje kandidature i zapošljavanja vanjskih kandidata
 • za poštovanje bilo kojih primjenjivih zakona

4. Mogućnost odabira (opt-in)

Web-mjesto pruža korisnicima mogućnost odabira, što znači da možete odlučiti želite li primati naše biltene, posebne ponude i druge informacije o novim značajkama, događajima i uslugama. Promidžbene ponude bit će vam opisane prije prikupljanja podataka i vaš će pristanak biti potreban za slanje bilo kakvog promidžbenog materijala putem e-pošte. Ako želite da vas uklonimo s popisa adresa e-pošte i ako želite prestati primati informacije na tu temu, pritisnite poveznicu za otkazivanje pretplate na dnu poruke e-pošte koju želite otkazati.

5. Kolačići

Upotrebljavamo kolačiće na svojem web-mjestu. Više o upotrebi kolačića potražite u našim pravilima o kolačićima.

6. ROCKWOOL Grupa

Prikupljeni osobni podaci mogu se međunarodno prenositi između subjekata u ROCKWOOL Grupi u svrhe za koje su prikupljeni, pod uvjetom da takav prijenos vaših osobnih podataka nije ograničen zakonom.

Za subjekte tvrtke ROCKWOOL utemeljene u zemljama izvan Europske unije ili izvan Europskog gospodarskog prostora koje se ne smatraju sigurnim trećim zemljama (tj. ne osiguravaju odgovarajuću razinu zaštite podataka), Obvezujuća korporativna pravila služe kao legitimni temelj za prijenos osobnih podataka.

Pregled organizacije ROCKWOOL Grupe dostupan je ovdje.

7. Otkrivanje, prijenos i stavljanje osobnih podataka na raspolaganje trećim stranama

Naše otkrivanje i prijenos osobnih podataka trećim stranama (subjektima koji nisu dio ROCKWOOL Grupe) na najmanjoj je mogućoj razini i podložno je postojanju odgovarajuće razine zaštite podataka. Možemo otkriti ili staviti osobne podatke na raspolaganje trećim stranama u sljedećim okolnostima:

 • treće strane koje provode usluge u naše ime, npr. pohranjivanje, tehničku podršku, marketinške usluge, upravne usluge itd. – takve treće strane smiju obrađivati osobne podatke samo u skladu s našim uputama i prema pisanom sporazumu o obradi podataka
 • za uspostavljanje, izvršavanje i obranu naših zakonskih prava
 • ako ste prethodno pristali na otkrivanje osobnih podataka trećoj strani
 • u slučaju bilo kakvog udruživanja, prodaje, zajedničkog pothvata, dodjele, prijenosa ili druge raspodjele bilo kojeg dijela imovine ili dionica tvrtke ROCKWOOL (uključujući, bez ograničenja, slučajeve bilo kakvog stečaja ili sličnih postupaka)
 • na način određen našim pravilima o kolačićima (usp. točku 5 iznad)

Ako se primatelj osobnih podataka nalazi u zemlji izvan Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora koja ne osigurava odgovarajuću razinu zaštite podataka, vaše osobne podatke prenijet ćemo takvom primatelju samo nakon donošenja pisanog sporazuma o prijenosu koji se temelji na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije.

8. Vaš pristanak

Kao što je prethodno navedeno, neke od naših aktivnosti obrade temelje se na vašem pristanku. U tom slučaju, imate pravo povući svoj pristanak u bilo kojem trenutku.

Ako povučete pristanak, prestat ćemo obrađivati vaše osobne podatke, osim u onoj mjeri u kojoj je daljnja obrada ili pohrana dozvoljena ili nužna prema primjenjivim zakonima o osobnim podacima ili drugim primjenjivim zakonima i propisima.

Imajte na umu da povlačenje pristanka ne utječe na zakonitost obrade provedene prije povlačenja pristanka. Također, zbog povlačenja vašeg pristanka možda nećemo moći ispuniti vaše zahtjeve ili pružiti vam svoje usluge.

9. Sigurnost

ROCKWOOL se obvezuje da će imati uspostavljene sigurnosne mjere za zaštitu sigurnosti vaših osobnih podataka i da web-mjesto ima uspostavljene sigurnosne mjere za zaštitu od gubitka, zloupotrebe i izmjene osobnih podataka koje sami kontroliramo.

10. Vaša prava

Imate pravo pristupiti svojim osobnim podacima koji se obrađuju, osim u slučaju zakonski propisanih iznimki. Osim toga, možete prigovoriti na prikupljanje i daljnju obradu svojih osobnih podataka te imate pravo na ispravak svojih osobnih podataka ako je to potrebno. Također možete zatražiti ograničenje obrade.

Na zahtjev korisnika izbrisat ćemo ili ispraviti sve podatke koji su netočni ili zastarjeli.

Možete zatražiti brisanje podataka pruženih stranici za zapošljavanje tvrtke ROCKWOOL u bilo koje vrijeme. Međutim, podaci će se pohranjivati u skladu s primjenjivim zakonskim i regulatornim zahtjevima. Podaci će se izbrisati na temelju lokalnih pravila o brisanju postavljenima u sustavu. Razdoblje pohrane iznosi šest mjeseci, osim ako lokalni zakonski zahtjevi određuju duže ili kraće obvezno razdoblje pohrane.

Također ćemo izbrisati vaše osobne podatke bez nepotrebne odgode, osim ako imamo pravnu osnovu za nastavak obrade, npr. ako je obrada nužna za uspostavljanje, izvršavanje ili obranu zakonskog prava ili za provedbu ugovora s vama. 

Obratite nam se kako biste iskoristili bilo koja od prethodno spomenutih prava (vidjeti odjeljak 13).

U slučaju takvih zahtjeva, molimo vas da nam dostavite relevantne informacije za obradu vašeg zahtjeva, uključujući vaše puno ime i prezime te adresu e-pošte kako bismo vas mogli identificirati. Odgovorit ćemo na vaš zahtjev što je prije moguće, a najkasnije u roku od jednog mjeseca.

Ako se ne slažete s našom obradom vaših osobnih podataka, napominjemo da možete podnijeti prigovor putem svoje lokalne agencije za zaštitu podataka.

11. Prigovori

Ako imate bilo kakve prigovore na obradu osobnih podataka koju provodi ROCKWOOL, možete nam se obratiti u bilo koje vrijeme (vidjeti odjeljak 13).

Pregledat ćemo i procijeniti vaš prigovor te ćemo vam se možda obratiti kako bismo pribavili više informacija ako je to potrebno. Uvijek ćemo potvrditi primitak vašeg prigovora ili primjedbe u roku od pet radnih dana.

Nastojimo obraditi svaki prigovor i primjedbu u roku od jednog mjeseca.  Ako nije moguće odlučiti u roku od jednog mjeseca, obavijestit ćemo vas o razlogu kašnjenja i vremenu u kojem možete očekivati donošenje odluke (ne više od šest mjeseci od primitka).

U bilo koje vrijeme, prije, tijekom ili nakon prethodno opisanog postupka prigovora također možete podnijeti prigovor putem svoje lokalne agencije za zaštitu podataka ili drugog nadležnog suda ili tijela.

12. Poveznice na druga web-mjesta itd.

Naše web-mjesto može sadržavati poveznice na druga web-mjesta ili na integrirane stranice. Nismo odgovorni za sadržaj web-mjesta drugih poduzeća (web-mjesta trećih strana) niti za prakse drugih poduzeća povezane s prikupljanjem osobnih podataka. Kada posjećujete web-mjesta trećih strana, trebali biste pročitati pravila o zaštiti osobnih podataka i druga relevantna pravila njihovih vlasnika.

13. Podaci za kontakt

Ako imate zahtjev ili pitanje u vezi s našom obradom vaših osobnih podataka ili s ovom Izjavom o privatnosti općenito, obratite nam se na:

ROCKWOOL International A/S

Hovedgaden 584

2640 Hedehusene

Danska

 

Pravna pitanja Grupe

Adresa e-pošte: dataprotection@rockwool.com

 Inačica 1.2, 14. 3. 2018.