Pravne napomene

Pravni uvjeti

Pristupom internet stranicama www.rockwool.hr; ROCKWOOL Adriatic d.o.o. (u daljnjem tekstu: ROCKWOOL) potvrđujete da pristajete na primjenu Uvjeta korištenja ROCKWOOL internet stranica i njihove pravne učinke. ROCKWOOL može u svako vrijeme izmijeniti i/ili dopuniti Uvjete korištenja internet stranice  www.rockwool.hr bez prethodne obavijesti, te će tako promijenjene Uvjete korištenja objaviti na ovoj internet stranici. Izmjene Uvjeta primjenjuju se od dana objave. Molimo da pažljivo pročitate ove Uvjete korištenja. Ukoliko ne pristajete na primjenu Uvjeta korištenja, molimo vas da ne idete na ovu internet stranicu. Svako korištenje www.rockwool.hr podložno je niže navedenim uvjetima i rokovima.

Dokumenti dostupni na ovim stranicama

Odobrava se korištenje dokumenata (kao što su godišnji izvještaj, izvještaj o zaštiti okoliša, objave za medije, tehnički listovi, katalozi i ostalo) s ovih stranica POD UVJETIMA:

(1) da se dolje navedena obavijest o autorskom pravu (copyright) nalazi u svim kopijama; 

(2) da se dokumenti s ovih stranica koriste samo u informativne, nekomercijalne i ne-konkurentske svrhe te se ne smiju kopirati i pohranjivati ni na jednom računalu niti objavljivati ni u jednom mediju;

(3) nikakve izmjene na dokumentima nisu dozvoljene. 

Korištenje dokumenata iz područja novosti/objava za medije i novinarstva općenito objavljenih u nekom mediju ne predstavlja povredu gore navedene točke (2) POD UVJETOM da se poštuju pravila (1) i (3). Korištenje u sve ostale svrhe koje nisu ovdje navedene je izričito zabranjeno i može rezultirati ozbiljnim građanskim i kaznenim sankcijama.

Dozvola za korištenje gore navedenih dokumenata ne uključuje dizajn ili format www.rockwool.hr stranice ili nekih drugih web stranica u vlasništvu ili pod kontrolom ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. Elementi ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. web stranica zaštićeni su zakonom te se ne smiju kopirati ili oponašati ni u jednom dijelu. Logo, grafički elementi ili slike s bilo koje ROCKWOOL web stranice ne smiju se kopirati ili koristiti osim ukoliko to nije izričito dozvoljeno od strane ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o.

ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. ne odgovara za primjerenost informacija sadržanih u dokumentima i povezanim grafičkim elementima objavljenih na ovim stranicama u bilo koje svrhe. Svi dokumenti i grafički elementi su dostupni kao takvi bez garancija bilo koje vrste. ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. nije odgovoran ni za kakvu vrstu izravne, neizravne ili posljedične štete, kao niti za kakvu drugu štetu proizašlu iz gubitka podataka, profita ili korištenja, bilo vezano uz ugovor, propust ili druge radnje koje mogu proizaći ili su u vezi s korištenjem informacija dostupnih na ovim stranicama.

Dokumenti i povezani grafički elementi objavljeni na ovim stranicama mogu sadržavati tehničke ili tiskarske pogreške.

OBAVIJEST O AUTORSKOM PRAVU (COPYRIGHT). Copyright © ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o., Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci, 52333 Potpićan. Sva prava pridržana.

ZAŠTITNI ZNAK (ŽIG). ROCKWOOL, ROXUL, ROCKFON, ROCKPANEL, ROCKWOOL TECHNICAL INSULATION, RockDelta, BUILDDESK, LAPINUS FIBRES i GRODAN i/ili nazivi ostalih proizvoda ovdje navedenih su ili zaštitni znaci (žigovi) ili registrirani zaštitni znaci (žigovi) društva ROCKWOOL International A/S i/ili njegovih podružnica i s njim povezanih društava.

Sva prava koja nisu izričito odobrena ovim dokumentom su pridržana.