Izolacija fasada

Vanjski zidovi ili fasada zgrade, osim što utječu na prvi dojam, također štite ukućane od utjecaja iz okoline.

ROCKWOOL nudi niz rješenja za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju fasada. Pri postavljanju toplinske izolacije s vanjske strane postoje dvije mogućnosti izvedbe:

  • prva je izvedba ventilirane fasade
  • druga je izvedba kontaktnog fasadnog izolacijskog sustava (ETICS) 

Kod ventilirane fasade toplinska izolacija učvršćena je za nosivi zid, a između izolacije i završnog dekorativnog sloja fasade (staklo, kamen, čelik, drvo, umjetna vlakna) nalazi se sloj ventiliranog zraka. Izolacija ima isključivo funkciju toplinske zaštite te nije dodatno mehanički opterećena.

Kontaktna fasada je kompaktni višeslojni izolacijski sustav gdje kamena vuna pored toplinske izolacije poboljšava ukupnu mehaničku otpornost sustava.

Toplinska izolacija vanjskih zidova s vanjske strane najučinkovitiji je način zaštite zgrade od toplinskih gubitaka. Bitna prednost ovog sustava je izolacija zgrade kao cjeline čime se izbjegavaju pojave toplinskih mostova, temperaturna opterećenja, vremenska oštećenja nosive konstrukcije te kondenzacija vodene pare u nosivoj konstrukciji zida. Postavljanje izolacije na vanjskoj strani omogućava akumulaciju topline u zidu i korištenje njegovog toplinskog otpora za ugodnije stanovanje u prostoru.

Filter proizvoda za izolaciju fasada

Odaberite odgovarajući proizvod za vaš projekt

Debljina (mm)

Širina (mm)

Dužina (mm)

Učitaj više

Pronađite najbližeg distributera

Showing
Offices & Factories near you