Izolacijom krovišta smanjuju se toplinski gubici, poboljšava akustika te protupožarna sigurnost.

Akustika krova

Unutar sustava krovišta element koji može smanjiti razinu buke je izolacija. Ploče kamene vune imaju visoku apsorpciju na srednjim i visokim frekvencijama, dok povećanjem debljine i gustoće ploče možemo postići veću apsorpciju i na niskim frekvencijama.

 

Toplinska izolacija

Izolacija unutrašnje strane pokrova predviđa postavljanje izolacije direktno između strukturnih elemenata krovne plohe, koja može biti od drvenih ili željeznih greda ili gotovih nosača. Ploče od kamene vune vrlo su prikladne za postavljanje zbog jednostavnog rezanja i zbog prilagodljivosti mogućim nepravilnostima sustava. U slučaju potrebe moguće je postaviti dodatni kontinuirani sloj kamene vune i tako značajno povećati razinu toplinske izolacije sustava krovišta. Kako bi se zajamčilo adekvatno higrometrijsko ponašanje cjelokupnog sustava, potrebno je izolacijski sustav zaštititi s unutrašnje strane prikladnom parnom barijerom koja mora biti izvedena bez prekida.

Protupožarna svojstva

Krovovi u plamenu sve češća su slika. Ako se zapali krov, upotreba gorivih materijala, posebice u ventiliranim krovovima, može pospješiti širenje plamena koji se vrlo brzo razvija i koji brzo može prerasti u požar cijelog krova.

Vatrogasci izrazito teško i mukotrpno gase takve požare koji potencijalno mogu izazvati potpuno uništenje krovišta, pa čak i cijele kuće.

Pravilno održavanje, postavljanje dimnjaka prema pravilima struke, upotreba negorivih  izolacijskih materijala (Euroklasa A1 reakcije na požar, poput kamene vune) ili korištenje zaštitnih elemenata krovnih ploha mogu znatno smanjiti rizik od nastanka požara krova. 

Kad je riječ o negorivim materijalima svakako je moguće na pouzdan način ograničiti širenje plamena pa prema tome i štete na konstrukciji. Između ostalog znatno smanjenje prisutnosti plamena i dima službama spašavanja omogućuje intervencije u uvjetima veće sigurnosti i vidljivosti.

Attic, bedroom, interior

Filter proizvoda za izolaciju kosog krova s unutarnje strane

Odaberite odgovarajući proizvod za vaš projekt

Debljina (mm)

Širina (mm)

Dužina (mm)

Pronađite najbližeg distributera

Showing
Offices & Factories near you