Izolacija zidova s unutarnje strane je dobra alternativa vanjskoj izolaciji

Izolacija vanjskog zida najčešće se izvodi s vanjske strane u obliku izolacije fasade, međutim nekad je potrebno ili korisno izvesti izolaciju vanjskog zida s unutarnje strane (npr. ako je zgrada spomenik kulture, ako je trošak izvedbe s vanjske strane iz tehničkih ili konstruktivnih razloga previsok i slično). Treba napomenuti da je izolacija s unutarnje strane vanjskog zida manje učinkovita od izolacije fasade.

Postojeći zid može se toplinski i zvučno izolirati s unutarnje strane pločama kamene vune koristeći tehnologiju suhe gradnje gdje se ploče kamene vune postavljaju unutar podkonstrukcije gipskartonskog zida. Vrlo je važno naglasiti da kod izvedbe izolacije s unutarnje strane vanjskog zida potrebno u obzir uzeti kondenzaciju vlage, odnosno obavezna je primjena parne brane ispod gipskartonskih ploča.

Izolacija s unutarnje strane zida je rješenje koje osigurava manju potrošnju energije i smanjenje troškova vezanih za grijanje i hlađenje prostora.

Filter proizvoda za izolaciju zidova s unutarnje strane

Odaberite odgovarajući proizvod za vaš projekt

Debljina (mm)

Širina (mm)

Dužina (mm)